WatchDog kommer bli installerad som en process och startar upp i samband med Windows. Watchdog ansväds för start om Operator Tools / InfoScreens om den stängs ner och hindrar att dubbla sllaunchers är igång samtidigt.Step-by-step guide

WatchDog Operator Tools installation


  • Klicka på "Good Solutions" logo.  • Klicka på "Install WatchDog".  • WatchDog är installerad.

WatchDog InfoScreen installation

Det finns inte någon "Install watchdog"-knapp i InfoScreens. Man måste manuellt installera WtachDog.

Logga in med Operator Tools, installera WatchDog enligt tidigare guide. Logga sedan in med InfoScreen.