SAMMANSTÄLLNING

Denna guiden förklarar hur man ställer in att Operator Tools har möjlighet att ta bort enheter under ställstopp


KONFIGURATION I OFFICE TOOLS


Logga in på installationen och följ dessa steg:

 • Logga in med Office Tools och gå till Systemadministration>Konfigurations nycklar
 • Sätt "MAX_CONCURRENT_ORDERS = 1" (ändra det till ett högre antal om man skall köra mer än en order samtidigt)
 • Gå till Produktion>Mätpunkter/Maskiner>Mätpunktskonfiguration och öppna konfigurationen
 • Gå till "5-menyobjekt" och på höger sida koppla bort "Kassation" och "Omarbete" med koppla-ikonen.

 • Gå till "Information" på vänster sida och sedan gå till "Körplansinställningar" i den övre fliken
 • Aktivera följande inställningar: 
  • Sökruta
  • Visa kasseraknapp
  • Aktivera manuell produktion
  • Lägg till cykler vid manuell produktion
  • (ALTERNATIV) Använd inte tangentbord vid manuell produktion (om flera order är igång samtidigt så kommer inte den andra order uppdatera informationen före man har laddat om sidan)
  • Standardmängd vid manuell produktion = -1


 • Spara och stäng



Operator Tools


All Kassation och Omarbete sker från Körplanen


För att ta bort producerad mängd under ett ställstopp så klicka bara på "+"-ikonen och fyll i antalet man vill plocka bort. 


Tänk på att man raderar minustecknet som är framför siffran 

Kassation är möjlig så fort stället är slutfört genom att klicka på soptunnan