SAMMANFATTNING


Denna guide förklara hur Dynamiska skift fungerar i RS Production


HUR DET FUNGERAR


Denna funktionen är användbar när man har oplanerade skift, så som övertid. Dynamiska skiftet ser till att samla in data som är utanför planerad produktion och justerar detta när skiftet är slut.


Skiftet kommer justera när skiftet avslutas och sätter första cykeln under skiftet som skiftets starttid, och sista cykeln som skiftets sluttid.


OBS! Ta hänsyns till att Dynamiska skift endast fungerar med cykelsignal, inte Status-/Driftsignaler!


KONFIGURATION I OFFICE TOOLS


Logga in i installationen och gå till Office Tools sedan gå till Produktion>Schemaläggning>Skift-fliken.


Välj skiftet man vill arbeta med, och sedan aktivera "Dynamisk" senan Spara