P100 – 030 Office Tools – Orsaker (engelska)


Detta avsnitt förklarar hur orsaker skapas, hur de kan användas och hur de kan grupperas i kategorier. Orsaker används i RS Production för att förklara varför saker händer i produktionen.

Genom att använda orsaker på rätt sätt kan arbetet underlättas för alla som använder programmet.