P100 – 040 Office Tools – Schemaläggning (engelska)


Detta avsnitt beskriver hur schemaläggning används i RS Production. 

Schemaläggning används för att ange den totala tillgängliga tiden för varje mätpunkt, för att räkna ut OEE och för att följa upp stopp i produktionen.