P100 – 060 Office Tools – Hantera ordrar (engelska)


Detta avsnitt beskriver hur ordrar fungerar i RS Production. Ordrar är unika och skiljer sig från artiklar. Beställda mängder informerar operatörerna om hur mycket som ska produceras. 

Operatörerna kan starta, pausa, återuppta och avsluta ordrar.