P100 – 070 Office Tools – Skapa terminaler (engelska)


Detta avsnitt beskriver hur terminaler skapas och hur mätpunkter kopplas till dem. Terminalen är den fysiska dator som används i fabriken. 

Operatörer can använda terminalen för att få tillgång till och se data från produktionen.