SAMMANFATTNING


Denna guide visar hur man kopplar en PDF sida till operator Tools. Observera att man inte kan ladda upp en PDF till RS Production. Det man gör istället är att länka till en hemsida där PDF-filen finns.


Gå till RSSTART (Klicka på RS Production)


Sök på "pages" och öppnaklicka på "Create", och välj "page"Ge ett namn, sätt Page type till 14(Silverlight) 17(WPF), och klistra in URL:en som är länkad till PDF filen. Tryck på "Save"Klicka på "Menu items",  och "create". skriv in ett namn för Operator Tools knappen. Markera "is a pop up" och "Operator Tools enabled" rutorna, och klicka på "Save and Close"Gå till "Production - Measure point configuration" och öppna en Konfiguration. Välj antingen "Main menu items" eller "Footer mennu items" beroende på vart man vill ha PDF knappen. Klicka på "Connect" och välj sidan som skapades innan. Klicka sen på "Save and Close"Starta om Operator Tools klienten för att ändringarna ska träda i kraft. Nedan är exempel på hur det ser ut efter ändringarna.