SAMMANSTÄLLNING


Räknar ut sluttid för varje pågående order. Gäller endast ordrar med mängder.Hur beräkningen av sluttid för varje pågående orders görs:

Vi kontrollerar hur många enheter som är kvar att producera på ordern.

Vi räknar ut tiden det tar att producera resterande enheter om man producerar med den optimala cykeltiden (100% OEE)

Vi gör sedan en justering på tiden med den från nuvarande OEE

Vi kollar framåt i tiden och kontrollerar hur lång tid som är kvar på den planerade tiden.


Exempel:

  • 600 enheter kvar att producera på ordern.
  • Det tar 2 sekunder att producera en enhet: 1200 sekunder kvar
  • Nuvarande OEE är 50%: 1200 sekunder / 0.5 = 2400 sekunder produktion kvar till beräknad sluttid.
  • Nuvarande tid och datum är 2017-01-01 00:00 och vi har schemalagt produktionen till kl 00:10, med rast kl 06:00, och startar produktionen igen.
    Vi har nu 600 sekunder kvar på produktionen innan rast. Då måste vi producera ytterligare 1800 sekunder efter att nästa skift börjar.
    1800 sekunder efter 06:00 är 06:30. Sluttid är alltså 2017-01-01 06:30