Denna guide förklarar hur man konfigurerar schemalagda email och utskrifter på rapporter.


 1. Gå till Produktion -> Rapporter -> Schemalagda email och utskrifter
 2. Välj "Utskrifter" eller "E-post" beroende på vilket typ av utskriftsjobb ni vill skapa upp
 3. Utskrifter:
  1. Klicka på "Skapa ny" i listan
  2. Fyll i ett namn på vad utskriften skall heta och tryck på OK
  3. Klicka på "Skapa ny" och välj därefter vilken rapport i rutan till höger som skall skrivas ut. Antal kopior och pappersorientering. Tryck därefter på spara. Det går att skapa flera utskriftsrapporter genom att upprepa detta steget igen
  4. Därefter väljer ni en skrivare. Är det en nätverksskrivare, bocka ur "Visa endast lokala skrivare"
  5. Välj sedan vilken veckodag och klockslag som rapporten automatiskt skall skrivas ut. Klicka därefter på "Lägg till". Det går att lägga till flera veckodagar genom att upprepa detta steget
  6. För att ta bort utskriftsjobb eller schemalagda veckodagar, klicka på papperskorgen som finns till höger på fältet
  7. För att skriva ut ett utskriftsjobb direkt, klicka på "Skriv ut" längst ner till höger
  8. Utskriftsjobbmallen sparas per automatik. Ni har nu skapat ett schemalagt utskriftsjobb
  9. E-post
   1. Klicka på "Skapa ny" i listan
   2. Fyll i ett namn på vad utskriften skall heta och tryck på OK
   3. Klicka på "Skapa ny" och välj därefter vilken rapport i rutan till höger som skall skickas ut via E-post. Välj storlek på rapporten. Tryck därefter på spara. Det går att skapa flera rapporter genom att upprepa detta steget igen
   4. Välj därefter en mottagare för e-post genom att klicka i sökfältet "Sök efter användare" om E-postadressen ej syns i listan. Finns E-postadressen inte med i listan behöver denna läggas till på användaren först. Det går även att lägga till E-postadress direkt i listan genom att klicka på "Skapa ny" men då sparas inte adressen på en användare då systemet inte vet vilken användare E-postadressen tillhör. Användare hittar ni inne på Systemadminstration - Användare. Det går att lägga till flera E-postmottagare genom att upprepa detta steget
   5. Välj sedan vilken veckodag och klockslag som rapporten automatiskt skall skickas till valda E-postmottagare . Klicka därefter på "Lägg till". Det går att lägga till flera veckodagar genom att upprepa detta steget
   6. För att ta bort mailjobb eller schemalagda veckodagar, klicka på papperskorgen som finns till höger på fältet
   7. Fyll sedan i hur E-mail mallen skall se ut. Klicka på "Skicka testmail" om ni vill skicka ett testmail
   8. Mailjobbmallen sparas per automatik. Ni har nu skapat ett schemalagt mailjobb


För att konfigurerar inställningarna för mailutskick, gå till följande sida:

https://support.rsproduction.se/a/solutions/articles/19000099864-inst%C3%A4llningar-f%C3%B6r-meddelanden