This guide explains how to work with comments set on Operator Tools shift reports


Varje Arbetskift på varje mätpunkt har sin egen text inlogg till RS Production

Every workshift on every measure point has its  own text log in RS Production.

Klicka på T-Knappen för att skriva en kommentar.

Click the T-button to write a comment


Alla skiftkommentarer lagras i textkommentar skärmen.

All the shift comments will then be collected on  the text comment screen

 

 


Några andra sätt att söka efter skiftkommentarer

När du vill söka efter en specifik text eller ord i en kommentar

I Office tools, tryck F1 eller klicka på RS  Production loga:n  i övre högra hörnet för att komma åt RS Start. 


Skriv den text eller de ord du söker efter i sökfältet upp till vänster. I exmplet skriver vi "comment"


RS Start kommer visa alla resultat med ordet "comment" i sig. Klicka på pilen till höger för de arbetsskiftets objekt kort för att se alla detaljer 


  

När du vill se vad ett specifikt skift kommenterade.

I Office tools finns det flera alternativ för att göra detta. Ett sätt att göra det på är att gå till ett arbetsskift på tidslinjerapporten och klicka på det objektkortet. Kommentarerna visas på kommentar fliken.


Ett annat alternativ i Office tools är att gå direkt till arbetsskiftets objektkort schemaläggningsverktyg ( Produktions menyn)


I Operator tools kan du läsa kommentarer från ett föregående skift genom att klicka på pilen till vänster (föregående skift) på skiftrapports sidan för att därefter klicka på T-Knappen för att se kommentarerna för det arbetsskiftet.