Sammanfattning

Guide på hur man lägger till en hemsida som nås i Operator Tools.Klicka på RSStart.Skriv 'meny' i sökfältet och välj menyhantering.
Tryck på Skapa.1. Fyll i vad namnet på menyn ska vara, tex Länk.

2. Sorteringsnummer kan du fylla i valfritt bereonde på hur du vill ha den sorterad. Ju högre nummer desto längre ner sorteras menyn i Operator Tools.

3. Kryssa i Operator tools.

4. Klicka på Plustecknet för att skapa en sida.
Fyll I länknamnet, T.ex Test.

Fyll i Sidtyp 14 (viktigt).

Fyll i den url som du vill visa. T.ex. www.test.se.Gå in på Produktion > Mätpunkter / Maskiner > Mätpunktskonfiguration och välj den mätpunktskonfiugrationen som ni använder. Därefter klicka på Öppna.Välj Huvudmenyobjekt och sedan Koppla.
I detta fallet så klickar du på "Länk" därefter så klickar du på den gröna pilen.

Slutligen på 'Spara och stäng'Nu visas länken under Huvudmenyn i Operator Tools.: