SAMMANFATTNING


Denna guide visar hur man sätter upp kassationsignalskopplingar. Detta är användbart om man till exempel har en maskin som automatiskt kastar ut en felaktig produkt, och man vill att RS Production registrerar det.Efter att du har kopplat in maskinsignalen till PLC/BlackBox, öppnar du Office Tools.


Gå till Hårdvara, Kassationssignalskopplingar och skapa en koppling


Fyll och koppla enligt nedan.

Välj spara och stäng