Sammanfattning


Denna guide visar hur du skapar meddelanden och kanaler i Andon och kopplar dem till kanalerna.


1. Öppna Office Tools och gå till fliken "Andon" och "Meddelanden". Klicka på Skapa 2. Skriv in valfri text. Här kan man tänka vad man behöver hjälp med. (Ex. Underhåll, Materialbehov, Produktionstekniker, Truck, etc.) Du kan skapa flera stycken med "spara och skapa ny".


3. Nu ska vi skapa kanalen. Gå till "Kanaler" och välj "Skapa".4. Nu ska vi koppla meddelandet till den kanalen. Öppna meddelandet som du skapat och välj där "Kopplade kanaler". Tryck på koppla och välj kanalen.5. Nu ska vi följa/prenumerera på den kanalen. Tryck först på meddelanderutan uppe till höger i Office tools / Operator tools. Alla berörda personer behöver följa/prenumerera på denna kanalen.


6. Nu behöver du prenumerera på kanalen. Tryck först på + tecknet, välj sen "Andonkanal" i rullistan. Därefter markerar du meddelandet som du skapat och tryck "Välj" för att följa den samma.Klart! 

Andon kan nu användas i Operator Tools genom att lägga till 5-menyknappen "Andon"

Ett tillägg till detta är sen att händelsestyra andonmeddelanden. T.ex till vissa tidpunkter, efter X antal producerade, viss stoppkod kategoriserats. etc.