SAMMANFATTNING


Denna guide visar hur man använder en lokal modell av sin installation, utan att påverka live data. Det kan t ex användas i utbildningssyfte. Ingen data sparas när man använder den lokal modellen av sin installation.


Logga in på din installation och klicka på det gråa fältet nedanKlicka på fliken "Export" och sedan på "Export model"Spara filen i local models mappen (valfritt namn på filen)Vänta tills export data nått 100%


Stäng ner din klient och öppna en ny (om den startas om automatiskt, håll i CTRL knappen och starta RS Production). På "Local Model" välj din sparade fil och logga in.


Viktig information! Alla ändringar i en local model påverkar inte live data, och sparas inte!