SAMMANSTÄLLNING


Denna guide visar hur man kopplingar dokument eller filer i Operator Tools. Det kan t ex vara en instruktionsfil som operatören måste läsa när en artikel startas.1. Logga in på Office Tools,  gå till "System Administration", "Dokument", och skapa ett nytt dokument


2. Välj dokumenttyp som ska användas. I detta exempel väljer vi PDF som kan vara en manual Operatören ska läsa


3. Välj fil som ska användas


4. Synlighet. Välj "publicerad" om funktionen ska aktiveras.  Du kan även välja att dokumentet blir synligt under en viss tid, och som deaktiveras när tiden är slut.

Begränsing.  Här väljer du var dokumentet ska synas i Operator Tools. I exemplet är valde vi en mätpunkt.

5. Info Flash.