Sammanfattning


Denna guide visar hur du konfigurerar utskicken av meddelanden och rapporter, dvs SMS & e-post utsckick från RS Production till användare


Öppna och logga in på Office Tools, klicka på "RS Production" och sök på "meddelande" eller "message".
Klicka på "Inställningar för meddelandesidan" och öppna.
Nedan är standardinställningarna i RS Production, men kan ändras om eran IT kräver det.Du behöver kontakta din IT-avdelning om inställningarna måste ändras.


Om du behöver felsöka eller kontrollera kommunikationen kan du använda programmet RS Socket Tester. Mer information finns på denna länk:

https://support.rsproduction.se/a/solutions/articles/19000099879/sv-SE