Sammanfattning


Denna guide visar hur du väljer stopp som inte ska räknas med i OEE eller schema.


Logga in på Office Tools, Gå till Produktion/Störningsorsaker/Stopporsaker. Kryssa i de som ska exkluderas från Schema och/eller OEE. När du är klar, klicka på "Spara"